- แมลงสาบ เป็นแมลงดึกดำบรรพ์อาศัยอยู่บนพื้นโลกมากว่า 250 ล้านปี  มีแหล่ง
กำเนิดอยู่ในเขตอบอุ่น แต่ในปัจจุบันพบว่ามีการแพร่กระจายไปทั่วโลก  ชอบอาศัย
อยู่ในบริเวณที่มืด  อบอุ่น ในที่ที่มีความชื้นสูง (แมลงสาบชอบร้อนมากก่วาเย็น)
- แมลงสาบจะมีลักษณะ ตัวแบนรีเป็นรูปไข่ ความยาวของลำตัว ตั้งแต่ 1-8 ซ.ม.
มีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงดำ บางชนิด มีสีส้ม หรือสีเขียว ตัวเมียจะอ้วนกว่าตัวผู้
- แมลงสาบ เป็นพวกเดียวกับปลวก คือสร้างความเสียหายไม่รู้จบ  กัดกินอาหาร
ทุกชนิดแล้วขับถ่ายของเสียทิ้งไว้ ทำให้เน่าเสีย และมีกลิ่นเหม็นความเสียหายอันก่อ
เกิดจากแมลงสาบ สามารถแบ่งได้ดังนี้...

       - แมลงสาบก่อความรำคาญในบ้านเรือน (กัดกินทุกอย่าง)
       - แมลงสาบเป็นพาหะนำเชื้อโรคสู่มนุษย์ หลายโรค เช่นอาหารเป็นพิษ หนอน
พยาธิ เชื้อแบคทีเรีย(โรคบิด กาฬโรค โรคเรื้อน โรคไทฟอยด์ โรคฝีผิวหนังพุพอง)
       - แมลงสาบ ทำอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ (ชอบแทะตอนหลับ)
       - แมลงสาบ ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ และหอบหืด
ฉนั้นควรอย่างยิ่งที่จะต้องทำลายให้เบาบางหรือหมดสิ้นไป...