แมลงวันสร้างความรำคาญโดยการตอม
หนอนของแมลงวันถ้าเข้าไปอยู่ในแผล
ทำให้แผลอักเสบและเรื้อรัง
       แมลงวันที่มีความสำคัญทางการแพทย์
ได้แก่.. - แมลงบ้าน, -แมลงบ้านเล็ก, -แมลง
วันหัวเขียว, และแมลงวันหลังลาย .. แมลง
วันชอบเพาะพันธุ์ในเนื้อสัตว์ทั้งสดและเน่า
เปื่อย แมลงวันพบมากในประเทศไทย
ประมาณ 2000 ชนิด

        แมลงวัน เป็นแมลงชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับ ยุง, ริ้น ปัจจุบันพบแมลงวัน
มากกว่า 18,000 ชนิด มีทั้งกัดได้ และไม่กัด แมลวันรูปร่างอ้วนป้อม มีทั้ง
ตัวเล็กและตัวใหญ่ ส่วนหัวมีตารวมขนาดใหญ่ 1 คู่ มีหนวดสั้น 1 คู่ พวกกัดได้
มีปากแบบแทงดูด พวกกัดไม่ได้มีปากแบบซับดูด  อกกลม มีขา 6 ขา
ปีก 2 ข้าง และมีอวัยวะที่ช่วยในการบินอีก 2 ข้าง
       ด้วยเหตุที่แมลงวันมีนิสัยชอบตอมของเน่าเหม็น  แมลงวันจึงเป็นพาหะ
นำเชื้อโรคต่างๆมาสู่คนได้มากมาย  และแมลงวันยังมีนิสัยชอบถ่าย สำรอก
ของเหลวออกมาเวลากินอาหาร  แมลงวันเป็นพาหะนำโรคต่างๆเช่น...
       บิด,  ไข้รากสาด, อหิวาตกโรค, โรคพยาธิต่างๆ, โรคโปลิโอ, โรคตาแดง
โรคผิวหนัง และอาหารเป็นพิษ เป็นต้น