ไรฝุ่น.. ขนาดเล็กมาก 0.1-0.3 มม. รูปร่างกลมรี สีขาวขุ่น เป็น
สัตว์ชนิดเดียวกับแมลงมุม แมลงป่อง (ขาข้อ)
       ไรฝุ่น.. ไม่ชอบแสงสว่าง ชอบหลบซ่อนตามมุมมืด  กินเศษ
ผิวหนังและรังแค เจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอากาศอบอุ่น
       ไรฝุ่น.. มีอายุประมาณ 1-2 เดือน ตัวเมียวางไข่ได้วันละ 1-3 ใบ
มีไข่ประมาณ 40-80 ฟอง ผสมกันได้หลายๆครั้ง
       ไรฝุ่น.. ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้  เช่น  จมูกอักเสบจากภูมิแพ้  เยื่อบุตา
อักเสพจากภูมิแพ้  หืดภูมิแพ้  ผื่นแพ้ผิวหนังเป็นต้น  
       การป้องกันและกำจัดไรฝุ่น.. ประการสำคัญต้องจัดการกับสภาพ
แวดล้อมในที่อยู่อาศัย มุ้ง หมอน ที่นอนเอาออกตากแดดซะ กวาดเก็บ
ฝุ่นหรือดูดฝุ่นเป็นประจำ (อย่าลืมเวลาทำความสะอาดต้องเอาผ้าปิด
ปากปิดจมูกด้วย) เครื่องฟอกอากาศก็ช่วยได้บ้างแต่ไม่ 100%
       อุณหภูมิและความชื้นช่วยได้ คือที่อุณหภูมิสูงกว่า 55 องศาเซลเซียส
หรือที่ความชื้นน้อยกว่า 50 % ไรฝุ่น.. ก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้...