เรือด... อาศัยอยู่ใกล้ตัวเรา มันจะดูดเลือด
มนุษย์และสัตว์ เป็นอาหาร บางครั้งมันจะพ่นน้ำ
ลายทำให้เกิดอาการแพ้  สามารถพบได้ในทุกภูมิ
ภาคของโลก ความชื้นต่ำเรือดจะมีอายุสั้นลง
       เรือด...วางไข่ตามรอยแตกของผนัง, ที่นอน,
ซอกเตียง ไข่เป็นสีขาวยาวประมาณ 1 มม. ปลาย
ด้านหนึ่งมีฝาเปิด วางไข่ทีละฟอง ไข่มีอายุ
ไม่เกิน 3 เดือน ฟักไข่นาน 6-10 วันที่อากาศอุ่น
ตัวเมียแต่ละตัววางไข่ได้ 100-250 ฟอง ชอบวาง
ไข่ในที่เดิม  ตัวเมียก่อนการลอกคราบต้องกิน
เลือดตัวผู้ต้องกินเลือดก่อนผสมพันธุ์

 

 

 

 

        เรือด... โตเต็มที่ขนาด 5-7 มม. ตัวรูปไข่
สีน้ำตาลอ่อนหรือน้ำตาลแดง  ปากลักษณะ
เจาะดูด มีชีวิตอยู่ได้หลายเดือนหรือปีกว่า
       ออกหากินตอนกลางคืน ไม่ชอบแสงสว่าง
ครั้งหนึ่งๆกินอาหารนาน 10-15 นาที อาจไม่
เกาะบนผิวหนังแต่เกาะบนผ้า กินไปถ่ายไป
       เรือด.. สร้างความรำคาญและเกิดอาการแพ้
เกิดผื่นคันและบวม มีกลิ่นติดทนนาน....